สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MJD มูลค่าสูงสุด 30 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MJD มูลค่าสูงสุด 30 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MJD
1 20,000,000 30,000 1.5
INTUCH 1 300,000 15,638 52.12
WHA 1 3,500,000 8,715 2.49
BBL 1 50,000 4,756 95.12