สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012E 1026 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012E S50Z20 1,026,470,300
2 S5013P2012F S50Z20 819,832,400
3 S5013C2012H S50Z20 773,011,100
4 S5013P2012C S50Z20 764,916,000
5 S5013P2012D S50Z20 652,769,900

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น