BGRIM จัดมิตติ้ง “New Joiners Meet Chairman” กระชับสัมพันธ์ในองค์กร

BGRIM จัดมิตติ้ง “New Joiners Meet Chairman” กระชับสัมพันธ์ในองค์กร

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM จัดงาน “New Joiners Meet Chairman” ประจำปี  2563  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ได้พบปะพูดคุย เข้าใจวิสัยทัศน์เป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน

อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ บี.กริม “Onboarding Gathering for New Joiners” โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับพนักงานใหม่อย่างอบอุ่น ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานใหม่ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ บี.กริม วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร พร้อมภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม ทั้งนี้พนักงานใหม่ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรให้การสนับสนุน

คำค้น