สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BTSGIF มูลค่าสูงสุด 40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BTSGIF มูลค่าสูงสุด 40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BTSGIF
1 8,000,000 40,000 5
EGCO 2 200,000 36,812 184.06
GULF 2 1,108,500 33,147 29.9
FTREIT 3 2,500,000 32,075 12.83
STA 1 600,000 20,175 33.62
IMPACT 1 1,000,000 18,000 18
TISCO 1 248,800 17,981 72.27
PTT
2 502,200 15,888 31.64
RATCH 1 328,000 15,662 47.75
CPNREIT 1 780,000 14,430 18.5
WHART 1 1,000,000 13,000 13
KTB
1 1,348,000 11,795 8.75
HANA 1 200,000 9,250 46.25
BTS 1 1,020,000 9,231 9.05
CPF 2 262,000 6,980 26.64
TWZ 1 80,000,000 4,800 0.06
ICHI 1 400,000 4,240 10.6
PTTEP 1 42,000 3,423 81.5
IVL 1 132,300 3,136 23.7
CPN 1 77,600 2,929 37.75
HMPRO 1 205,800 2,819 13.7
MODERN 1 1,000,000 2,400 2.4
BEM 1 181,800 1,518 8.35
LH 1 104,700 686 6.55
SCGP <ST> 1 6,000 210 35
WHA 1 15,000 36 2.4