สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012F 1517 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012F S50Z20 1,517,339,400
2 S5013P2012C S50Z20 1,195,987,800
3 S5013C2012H S50Z20 942,413,200
4 S5013P2012E S50Z20 880,853,100
5 S5013P2012D S50Z20 848,090,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น