TKN ค่าใช้จ่ายลดฮวบ! ดันกำไร Q3 โต 29% มาที่ 88.90 ลบ.

TKN ค่าใช้จ่ายลดฮวบ! ดันกำไร Q3 โต 29% มาที่ 88.90 ลบ.

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/63 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 881.58 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1,199.55 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากต้นทุนขาย,ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คำค้น