สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BJC มูลค่าสูงสุด 1.06 หมื่นลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BJC มูลค่าสูงสุด 1.06 หมื่นลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 4 316,500,000 10,602,750 33.5
ANAN 3 249,975,000 331,467 1.33
INTUCH 1 3,517,100 193,001 54.88
EE 2 33,510,900 24,128 0.72
SCGP <ST> 1 104,900 3,776 36
VGI 1 500,000 3,575 7.15
CPN
1 54,600 3,018 55.28
PTTEP 1 30,000 3,003 100.1