สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.06 หมื่นลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.06 หมื่นลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 4 316,500,000 10,602,750 33.5
ANAN 3 249,975,000 331,467 1.33
INTUCH 1 3,517,100 193,001 54.88
AOT 4 2,824,300 191,185 67.69
KBANK-F 1 850,000 80,133 94.27
VIBHA 6 36,600,000 52,155 1.42
TQM 1 317,800 36,671 115.39
EE 2 33,510,900 24,128 0.72
NEX-W2 1 4,881,740 21,480 4.4
TCAP 1 245,500 7,795 31.75
KBANK 2 70,900 6,669 94.06
S5013C2103A 1 6,483,000 5,900 0.91
SCGP <ST>
2 109,900 3,949 35.93
VGI 1 500,000 3,575 7.15
AWC
1 781,500 3,235 4.14
CPN 1 54,600 3,018 55.28
PTTEP 1 30,000 3,003 100.1
TOP 1 55,200 2,498 45.25
WHART <XD> 1 30,000 378 12.59
SPRC 1 50,000 335 6.7
FTREIT 1 20,000 254 12.7
ICHI 1 10,400 118 11.3
TOP-F 1 1,000 45 45.25
TKN
1 3,000 31 10.4
WIIK 1 9,000 24 2.64