“ซุง ชง ทอย” โยนบิ๊กล็อต SFT ให้ “จุไรรัตน์ พงษ์สอน” 1.82% คงเหลือถือ 23.64%

"ซุง ชง ทอย" โยนบิ๊กล็อต SFT ให้ "จุไรรัตน์ พงษ์สอน" 1.82% คงเหลือถือ 23.64%

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT เปิดเผยว่า นายซุง ชง ทอย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้มีการขายหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 8 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.82% ของหุ้นที่ชำระแล้ว ในราคา 4.40 บาท ให้แก่นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างระหว่างผ็ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และการทำรายการดังกล่าว ทำให้โครงสร้างของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

โดยนายซุง ชง ทอย ก่อนทำรายการถือหุ้น 112,010,000 หุ้น หรือ 25.46% และหลังทำรายการเหลือ 104,010,000 หุ้น หรือ 23.64%

ขณะที่นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน ก่อนทำรายการมีหุ้น 64,000,000 หุ้น หรือ 14.55% และหลังทำรายการขยับขึ้นมาที่ 72,000,000 หุ้น หรือ 16.36%