INSET มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้า 10-15% หลังคว้างานใหม่ดัน “แบ็กล็อก” ทะลุ 2 พันล.

INSET มั่นใจผลงานปีนี้เข้าเป้า 10-15% หลังคว้างานใหม่ดัน "แบ็กล็อก" ทะลุ 2 พันล.

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET เปิดเผยว่า บริษัทชนะการประมูลงานในโครงการงานก่อสร้างและงานปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ มูลค่า 250 ล้านบาท โดยทำสัญญากับ บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ระยะเวลาสัญญาเท่ากับ 1 ปี (สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564)  ซึ่งการรับงานในครั้งนี้ส่งผลให้ มูลค่างานในมือ (Backlog ) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในงวดไตรมาส4/2563 ยังอยู่ในทิศทางที่ดี และมั่นใจว่าจะเติบโตได้ดีกว่างวดเดียวกันปีก่อน ขณะเดียวกันยังช่วยผลักดันให้การเติบโตในปี 2563 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะมีการเติบโตระดับ 10-15% และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นให้เอกชนเร่งขยายการลงทุนด้านไอทีมากขึ้นทำให้บริษัทฯมีโอกาสได้รับงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคง”

กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯคาดว่าจะยังเติบโตได้โดดเด่น เพราะจะมีงานประเภท Data Center และโครงข่าย 5G เข้าสู่ระบบจำนวนมาก โดยคาดว่าจะเห็นการลงทุนใหม่หลายโครงการและมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 1 พันล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปีหน้าจะเห็นการลงทุนในโครงการของโครงข่ายระบบ 5 G เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ ได้มีการวางแผนการลงทุนไว้แล้ว โดยมูลค่าโครงการรวมกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท ซึ่งจากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯคาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการเข้าไปรับงานอย่างแน่นอน

คำค้น