ชัยนาท สั่งล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง หลังพบติดเชื้อ “โควิด” วันเดียว 5 รายรวด

ชัยนาท สั่งล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง หลังพบติดเชื้อ "โควิด" วันเดียว 5 รายรวด

ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดชัยนาท ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 5 รายในวันเดียว ประกอบด้วย การปิดสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชา สถานบริการสักผิวหนัง/เจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย สถานออกกำลังกาย (Fitness) โรงยิม สนามกีฬาในร่ม ตลาดนัด แผงค้า ร้านจำหน่าย จ่าย แจก สินค้าอาหารทะเลทุกประเภท และห้ามเคลื่อนย้ายอาหารทะเล

รวมทั้งสนามชนไก่ และสถานที่บริการที่มีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สวนนกจังหวัดชัยนาท ศาสนสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้งดการแข่งขันกีฬา กิจกรรมออกกำลังกาย หรือกิจกรรมสันทนาการอันมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน รวมทั้งการจัดประชุม อบรม สัมมนา

ส่วนสถานที่อื่นใดที่จังหวัดฯ ยังไม่ได้มีคำสั่งปิด ต้องจัดให้มีมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น ทำความสะอาดพื้นผิวของสถานที่ก่อน/หลังให้บริการ กำจัดขยะมูลฝอย และระหว่างเปิดใช้งาน/เปิดบริการให้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง และจัดให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมกิจกรรม หรือผู้เกี่ยวข้องต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการล้างมือ เว้นระยะห่าง ควบคุมจำนวน หรือลดเวลาให้น้อยลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักกการหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีคำสั่งที่ 5167 /2563 เรื่อง กำหนดให้หมู่บ้านคลองจันทร์ หมู่ที่ 1 ต.ห้วยงู อ.หันคา เป็นสถานที่ควบคุมและเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาทพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 5 ราย เป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายแรก 2 ราย คือ แม่และลูกชายอายุ 5 ปีที่เดินทางมารับการรักษาที่คลินิกเดียวกับผู้ป่วยรายแรก

ส่วนผู้ป่วยอีก 3 คน อยู่ใน อำเภอหันคา เป็นคู่สามีภรรยาที่เดินทางไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดสดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.และอีกรายเป็นภรรยาใหม่ของพ่อของผู้ป่วยที่รับอาหารทะเลไปจำหน่ายต่อ

พร้อมทั้งมีการขยายผลสอบสวนโรคผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งหมด โดยกักตัวและส่งตรวจเชื้อหาโรคโควิด-19 แล้ว ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา มีผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวน 10 คน ต้องส่งเชื้อเพิ่มสำหรับการตรวจซ้ำอีก 5 คน คือ คู่สามีภรรยาที่จำหน่ายอาหารทะเลในตลาดลานสัก และตลาดคลองถม จังหวัดอุทัยธานี

ขณะที่ภรรยา (ใหม่) ของพ่อของผู้ป่วยทั้งสองรายมีอาชีพจำหน่ายอาหารทะเลที่ตลาดนัดน้ำพุ เขตรอยต่อ ระหว่างจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดได้ปิดพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ กำหนดไม่ให้เดินทางเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ขณะเดียวกันได้สอบสวนโรคของคู่แม่และลูกที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยรายแรก พบว่าได้เดินทางไปยังตลาดสดภาษีซุง อำเภอเมืองชัยนาท ในช่วง 08.00-8.30 น. ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. ซึ่งเจ้าหน้าที่ อสม.ได้ติดตามหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในพื้นที่ตลาดสดแล้ว