สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PSTC มูลค่าสูงสุด 43.20 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PSTC มูลค่าสูงสุด 43.20 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PSTC 2 24,000,000 43,200 1.8
PTT
1 100,000 4,200 42
IVL 1 80,500 3,498 43.45