KBANK “แจง” พนักงานติดโควิด ไม่เกี่ยวงานบริการลูกค้า!

KBANK "แจง" พนักงานติดโควิด ไม่เกี่ยวงานบริการลูกค้า!

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ว่า มีพนักงานธนาคารสำนักงานใหญ่ อาคารราษฎร์บูรณะ ชั้น 33 จำนวน 1 ราย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งพนักงานรายดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า

โดยเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 และได้กักตัวเองในที่พักทันที สาเหตุคาดว่าเกิดจากการไปทานข้าวกับเพื่อนที่ไม่ใช่พนักงานธนาคาร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และทราบภายหลังว่าเพื่อนป่วยเป็นโรคโควิด-19 พนักงานรายดังกล่าวจึงเข้ารับการตรวจคัดกรองทันที และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ซึ่งได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

ธนาคารจึงได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1.สืบประวัติโดยละเอียดในช่วง 14 วันก่อนตรวจพบเชื้อโควิด-19 และได้แจ้งผู้มีประวัติติดต่อใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าวเพื่อทำการ Self-Quarantine at Home 14 วัน และติดตามการรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ยังไม่พบผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มเดิม

2.เพื่อความปลอดภัย ธนาคารได้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโชน (Big cleaning) อาคารราษฎร์บูรณะทุกชั้น และปิดพื้นที่ ชั้น 33 ซึ่งเป็นชั้นที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ทันทีจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

3.รายงานให้กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในภาวะแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อธนาคารเป็นสำคัญ

คำค้น