BA เลื่อนเปิด 3 เส้นทางใหม่-ลดความถี่เที่ยวบิน รับมือ “โควิด” รอบใหม่

BA เลื่อนเปิด 3 เส้นทางใหม่-ลดความถี่เที่ยวบิน รับมือ "โควิด" รอบใหม่

บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) แจ้งว่าสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มีความจำเป็นเลื่อนการเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินใหม่ ยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางบินเป็นการชั่วคราว และปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและมุมให้บริการอาหารว่างและครื่องดื่มทุกสถานีเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เรื่องการปิดพื้นที่ในบางจังหวัด

สำหรับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว เป็นดังนี้

1.กำหนดการใหม่ในการเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินใหม่ 3 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น (ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด (ตาก) (ไป-กลับ) จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

2.ยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 31 มกราคม 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ  สุโขทัย (ไป-กลับ)

เส้นทางกรุงเทพฯ  ตราด (ไป-กลับ)

เส้นทางภูเก็ต  อู่ตะเภา (ไป-กลับ)

3.ปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม  28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม  28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม  28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม  28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม  28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ  สุโขทัย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

4.ปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภท รวมทั้งมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ณ สนามบินทุกแห่ง ที่ทางสายการบินฯ มีให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8-31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ผู้โดยสารยังคงได้รับชุดอาหารว่างสำหรับนำกลับ ซึ่งจะมีให้บริการบนเที่ยวบิน

สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที่ยวบินและการยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางเป็นการชั่วคราวดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 20.00 น. และผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

 

 

คำค้น