ฝ่ายค้าน เล็งยื่นซักฟอกรัฐบาล 27-28 ม.ค.นี้ ชี้หากต้องเลื่อนหนีโควิด อาจเปิดประชุมวิสามัญ

ฝ่ายค้าน เล็งยื่นซักฟอกรัฐบาล 27-28 ม.ค.นี้ ชี้หากต้องเลื่อนหนีโควิด อาจเปิดประชุมวิสามัญ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ว่า ฝ่ายค้านมีข้อสรุปว่าจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณปลายเดือนมกราคม โดยน่าจะยื่นประมาณวันที่ 27-28 มกราคมนี้ โดยเป็นการยื่นญัตติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เพราะดูแล้วเงื่อนเวลายังพอมีอยู่

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์โควิดรอบนี้ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมสภาออกไปนานกว่า 1 เดือน ฝ่ายค้านก็เข้าใจ ขอเพียงมีเหตุผลเพียงพอ แต่การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นกลไกของระบอบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น หากมีกรณีนี้ขึ้น สภาฯ อาจจะต้องเปิดประชุมวิสามัญ

แต่วันนี้ฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกันถึงขั้นเปิดประชุมวิสามัญ เพราะดูจากช่วงเวลาแล้วน่าจะสามารถเปิดอภิปรายได้อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ถ้าสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงถึงขั้นต้องปิดประชุมยาวก็ค่อยหารือกันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้หากเลื่อนยาวออกไปต้องมีการปรับเนื้อหาในการอภิปรายให้เป็นปัจจุบันที่สุดด้วย