BLA ครบรอบ 69 ปี จัดพิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ

BLA ครบรอบ 69 ปี จัดพิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA ได้จัดพิธีเททองหล่อและพิธีพุทธาภิเษกพระไพรีพินาศ พระพุทธรูปบูชาจำนวน 999 องค์ พระกริ่งจำนวน 2,999 องค์ ณ อุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานในโอกาสที่บริษัทเปิดดำเนินการมาครบรอบ 69 ปี โดยรายได้จากการเช่าบูชา จะนำไปสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีพุทธาภิเษกครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานจุดเทียนชัย และมีพระเถรคณาจารย์ จากวัดต่าง ๆ อาทิ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ หลวงปู่สิริ สิริวัฒโน พระครูปฐมวราจารย์ พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ พระราชภาวนาพิธาน และพระครูพินัยสังฆการ ร่วมในพิธี

สำหรับฝ่ายคฤหัสถ์มี ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการ BLA เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมด้วย ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้ง นายยูอิชิ ฮอนด้า กรรมการ รวมถึง นายเสนาะ ธรรมพิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนฝ่ายขายเข้าร่วมในพิธี

คำค้น