สรุปซื้อขายประดานรายใหญ่วันนี้ JMART มูลค่าสูงสุด 1.57 พันลบ.

สรุปซื้อขายประดานรายใหญ่วันนี้ JMART มูลค่าสูงสุด 1.57 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
JMART 12 76,000,000 1,574,600 20.72
CPALL 2 4,500,000 261,878 58.2
AP-F 1 17,352,680 126,966 7.32
TDEX 1 10,000,000 92,354 9.24
BBL 1 762,400 86,821 113.88
BM 1 6,322,550 17,703 2.8
BBL-F 1 128,100 14,577 113.79
JKN 2 1,200,000 10,800 9
AOT
2 120,400 7,495 62.25
EA 1 100,000 6,471 64.71
QH-F 1 1,845,200 4,281 2.32
TTW-F
1 298,200 3,608 12.1
ETE 1 1,000,000 980 0.98
ESSO 1 50,000 430 8.6
MAX 2 2,000,000 24 0.01