BCP ตั้ง “สมชาย พูลสวัสดิ์” นั่งบอร์ด แทน “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” มีผล 2 เม.ย.64

BCP ตั้ง "สมชาย พูลสวัสดิ์" นั่งบอร์ด แทน "ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" มีผล 2 เม.ย.64

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 แทน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการที่ลาออก ตามข้อเสนอของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คำค้น