KUMWEL ต้นทุนลด หนุนกำไรปี 63 โต 1 เท่าตัว แตะ 47 ลบ. พ่วงปันผล 0.09 บ. XD 6 พ.ค.64

KUMWEL ต้นทุนลด หนุนกำไรปี 63 โต 1 เท่าตัว แตะ 47 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 23 ลบ. พ่วงปันผล 0.09 บ. XD 6 พ.ค.64

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KUMWEL รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 251.87 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.14 ส่งผลให้อัตรากeไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 35.43ในปี2562 เป็นร้อยละ 42.43โดยมีสาเหตุหลักมาจากมูลค่าสินค้าด้อยค่าปรับตัวลดลงและการปรับลดต้นทุนการผลิตสินค้า รวมถึงปรับปรุงกระบวนการขายของบริษัท

รวมถึงต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่เท่ากับ 27.55 ล้านบาทลดลงร้อยละ 20.40 จากปี 2562 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใหม่ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการออกบูธและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ลดลง

พร้อมกันนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.09 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 6 พ.ค. 2564 วันที่จ่ายปันผล 21 พ.ค. 2564

คำค้น