ตลท.จับ TRITN-SABUY ติด Cash Balance เริ่ม 2 เม.ย.นี้

ตลท.จับ TRITN-SABUY ติด Cash Balance เริ่ม 2-22 เม.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ได้แก่ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN รวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ TRITN-W3 และ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เริ่ม 2 เม.ย.2564 ถึง 22 เม.ย.2564

คำค้น