โบรกฯ เก็ง 5 หลักทรัพย์เสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 5 เม.ย.นี้

โบรกฯ เก็ง 5 หลักทรัพย์เสี่ยงติด Cash Balance เริ่ม 5 เม.ย.นี้

บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบล.ทิสโก้ คาดว่า บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ INOX, บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J,  ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ หรือ J-W1,บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KOOL และบริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PACO เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List สัปดาห์สิ้นสุด 1 เมษายน 2564 มีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 5 เมษายน 2564

คำค้น