ตลท. จับ K ติด Cash Balance พร้อมขยายเวลา TAPAC เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ K ติด Cash Balance พร้อมขยายเวลา TAPAC เริ่มพรุ่งนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Cash Balance ได้แก่ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K เริ่มวันที่ 21 เม.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 11 พ.ค. 2564 พร้อมทั้งขยายช่วงดำเนินการบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ TAPAC-W4 เริ่ม21 เม.ย. 2564  สิ้นสุด 11 พ.ค.2564

คำค้น