ตลท.ขยายเวลา TRITN-SABUY ติด Cash Balance ยาวถึง 13 พ.ค.นี้

ตลท.ขยายเวลา TRITN-SABUY ติด Cash Balance ยาวถึง 13 พ.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ขยายช่วงดำเนินการมาตรการกำกับการซื้อขาย Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ TRITN-W3 เริ่มวันที่ 23 เม.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2564 และให้บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ขยายเวลาดำเนินการมาตรการกำกับการซื้อขาย  ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balanceเริ่มวันที่ 23 เม.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. 2564