สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) UPA มูลค่าสูงสุด 90 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) UPA มูลค่าสูงสุด 90 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
UPA 4 300,000,000 90,000 0.3
CHAYO 1 3,000,000 41,040 13.68
STA
1 400,000 18,800 47