“ชลบุรี” ติดเชื้อ “โควิด-19” เพิ่ม 119 ราย ส่วนใหญ่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

“ชลบุรี” วันนี้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 119 ราย ส่วนใหญ่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 119 ราย ดังนี้

  1. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานบันเทิงอื่น ๆ 4 ราย ได้แก่

1.1 808 Club pattaya 2 ราย

1.2 Bone Pattaya 1 ราย

1.3 Replay บางแสน 1 ราย

  1. ติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทางไป จ.กะบี่ 2 ราย
  2. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ.นครสวรรค์ 4 ราย
  3. บุคลาการทางการแพทย์ 1 ราย
  4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 75 ราย
  5. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 33 ราย

โดยในวันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 70 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 505 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ) ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด การระบาดส่วนใหญ่ของชลบุรี ยังอยู่ในกลุ่มสถานบันเทิงในอำเภอเมืองและอำเภอบางละมุง มีส่วนที่เป็นผู้สัมผัสและเป็นบุคคลในครอบครัว ยังรอการสอบสวนอีก 33 ราย

ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป ขอความร่วมมือบุคคลที่ไปเที่ยวสถานบริการตามประกาศ หรือ สถานบริการใน กทม. ปริมณฑล เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเข้ารับการรักษา ไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป