INSET จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

INSET จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

กัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการ ร่วมด้วย ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติอนุมัติปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล และปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.081 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย. กำหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้ ซึ่งบริษัทฯได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และมั่นใจแนวโน้มธุรกิจปีนี้ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากกระแส WFH และ 5G งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น