SABINA ผ่านรับรองโครงการ “ต่อต้านทุจริต” ไม่ยอมการ์ดตกแม้วิกฤตโควิด

SABINA ผ่านรับรองโครงการ "ต่อต้านทุจริต" ร่วมมือเอกชนไทย-ไม่ยอมการ์ดตกแม้วิกฤตโควิด

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

โดยการรับรองวาระจะมีทุก 3 ปี และในครั้งนี้เป็นการต่ออายุรับรองเป็นวาระที่ 3 ของ SABINA ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

คำค้น