“กทม.-เอกชน” ร่วมมือจัดสถานบริการ “ฉีดวัคซีนโควิด” ปชช. เริ่มมิ.ย.นี้

กทม.-เอกชน ร่วมมือจัดหน่วยบริการ “ฉีดวัคซีนโควิด” ประชาชน เริ่มมิ.ย.64 เพื่อให้ครอบคลุมอย่างน้อย 70% หรือประมาณ 5 ล้านคน

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม. มีเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 70% หรือประมาณ 5 ล้านคน โดยจะเริ่มทยอยให้บริการได้ตั้งแต่มิ.ย.-ธ.ค.2564

ทั้งนี้ กทม. ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นหน่วยฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ ไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนแรก โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่เข้าร่วมด้วย รวม 115 แห่ง และส่วนที่สองเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ หอการค้าไทย ในการประสานจัดหาพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดใน 14 พื้นที่ แบ่งเป็น กรุงเทพฯ เหนือ, กรุงเทพฯ ใต้, กรุงเทพฯ ตะวันออก และกรุงเทพฯ ตะวันตก ซึ่งคาดว่าจะให้บริการฉีดวัคซีนต่อวันได้ราว 25,000 คน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในระหว่างนี้ คือช่วงเดือนพ.ค.2564 จะความร่วมมือให้ประชาชนเข้าไปลงทะเบียนผ่าน Line Official หมอพร้อม เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งประชาชนสามารถเลือกว่าจะสะดวกไปรับบริการที่สถานพยาบาล หรือหน่วยบริการที่ใกล้บ้านได้ อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนเองได้ สามารถไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนได้อีกทางหนึ่ง

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า การจัดเตรียมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของภาคเอกชนที่ร่วมกับกทม.นั้น คาดว่าในอนาคตจะมีเข้ามาเพิ่มมากกว่า 14 แห่ง เนื่องจากล่าสุดมีภาคเอกชนได้เสนอตัวที่จะเข้ามาช่วยเรื่องสถานที่หรือจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนถึง 60 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะทำให้ความสามารถในการฉีดวัคซีนให้กับคนกรุงเทพฯ ได้มากถึง 50,000 คนต่อวัน และมั่นใจว่าจะทำให้คนกรุงเทพฯ ได้รับวัคซีนครอบคลุมถึง 70%