SPI เข้าซื้อหุ้น “บ.รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม” เพิ่ม รวมถือ 25.50%

SPI เข้าซื้อหุ้น “บ.รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม” ผู้ดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย รวมถือ25.50% จากเดิม 14.997% คิดเป็นมูลค่า 102.28 ลบ. คาดทำรายการภายในเดือนพ.ค.นี้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 เม.ย.59 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด จาก Secom Co.,Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 397,996 หุ้น ในราคาหุ้นละ 257 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 102,284,972 บาท โดยมีทุนจดทะเบียน 378,933,800 บาท สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทรักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จำกัด ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนอยู่แล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยจะเกิดรายการภายในเดือนพ.ค.59

คำค้น