นับถอยหลัง SSI เทรดวันสุดท้าย!เตือนเม่าชิงขาย ก่อนติดดอยยาว

นับถอยหลัง!SSI ซื้อ-ขายวันสุดท้าย 26 เม.ย.นี้ พร้อมแขวน SP ตั้งแต่ 27 เม.ย.59ยาวจนกว่าจะแก้ไขฐานะการเงินสำเร็จ ระวังติดดอยยาว

นับถอยหลัง! SSI ซื้อ-ขายวันสุดท้าย 26 เม.ย.นี้ พร้อมแขวน SP ตั้งแต่ 27 เม.ย.จนกว่าจะแก้ไขฐานะการเงินสำเร็จ ขาเก็งกำไรระวังติดดอยยาว

 

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์รายงานว่า วันพรุ่งนี้ (26 เม.ย.) บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI อาจซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นวันสุดท้าย หลัง ตลท. เตรียมขึ้นครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ จนกว่าจะปรับปรุงฐานะการเงินสำเร็จ

โดยก่อนหน้านี้ SSI เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) จึงถูกสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และถูกสั่งให้แจ้งข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนถึงทางเลือก ว่าบริษัทจะทำแผนปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานเสนอผู้ถือหุ้น, ฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย, ขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือเลือกทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559

จากนั้นตลาดหลักทรัพย์จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้อีกระยะหนึ่ง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 ก่อนจะสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในระหว่างการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานในวันที่ 27 เมษายน 2559 จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

ด้าน SSI ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลได้มีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อขอความเห็นชอบจากศาลต่อไป

 

ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการตลาดทุนให้ ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า การเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างของ SSI อาจใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องมีการ พิจารณาทีละขั้นตอนจึงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ากนักลงทุนไม่รีบขายหุ้นตั้งแต่ตอนนี้ อาจส่งผลให้นักลงทุนที่ถือหุ้นดังกล่าวติดดอยยาวก็เป็นได้