“สมาคม รพ.เอกชน” ปรับราคาวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็ม 3,300 บาท

“สมาคมโรงพยาบาลเอกชน” ปรับราคาวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็มเหลือ 3,300 บาท


สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า ได้ประกาศปรับราคาให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาอีกรอบเป็น 2 เข็ม 3,300 บาท หรือเข็มละ 1,650 บาท ในอัตราค่าบริการเดียวกันทุกโรงพยาบาล จากเดิมที่ตั้งราคาไว้ที่ 2 เข็ม 3,400 บาท หรือเข็มละ 1,700 บาท โดยเป็นการกำหนดเพดานราคาให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนให้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของราคาเสนอขายวัคซีนโมเดอร์นาจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.)ให้กับโรงพยาบาลเอกชน ที่มีต้นทุนวัคซีนอยู่ที่ 1,100 บาท/โดส ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล ทั้งหมดแล้ว

สำหรับโรงพยาบาลเอกชน สามารถเริ่มรับชำระเงินจากลูกค้าที่แสดงความสนใจในการจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการสั่งซื้อวัคซีนของแต่ละโรงพยาบาลที่แน่นอน ในการสั่งซื้อและชำระเงินกับทางองค์การเภสัชกรรมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 โดยที่องค์การเภสัชกรรมจะมีการเซ็นสัญญากับตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 และคาดการณ์ว่าจะเริ่มส่งมอบล็อตวัคซีนล็อตแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 4 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 อีกราว 1 ล้านโดส

Back to top button