NEX ยัน! เพลิงไหม้ “หมิงตี้” กระทบน้อย สั่งพนง. “WFH” 1 วัน

NEX แจง! “เพลิงไหม้หมิงตี้” กระทบเล็กน้อย ให้พนักงาน Work From Home เป็นเวลา 1 วัน


นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX เปิดเผยว่า จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี ซอยกิ่งแก้ว 21 ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้มีคำสั่งอพยพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานดังกล่าว ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยด่วน เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สารเคมีที่เกิดขึ้นนั้้นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

โดยบริษัทฯที่อยู่ในรัศมีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการและได้แจ้งพนักงานให้แยกย้ายเดินทางไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย และใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 1 วัน เฉพาะส่วนสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์จากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์หากมีความจำเป็นต้องหยุดทำการเพิ่มเติม เพื่อสวัสดิภาพด้านสุขอนามัยของพนักงาน โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะสามารถคลี่คลายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ

Back to top button