“รชต พุ่มพันธุ์ม่วง” เก็บหุ้น 7UP เพิ่ม 0.92% หนุนถือ 5.72%

“รชต พุ่มพันธุ์ม่วง” เข้าเก็บหุ้น 7UP เพิ่ม 0.9226% หนุนถือแตะ 5.7213%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP โดย นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.9226% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.7213% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button