ผถห.ใหญ่ WICE บิ๊กล็อต 6.90% ขาย “หมอพงศ์ศักดิ์-โทนี่ กิติศักดิ์” รับทรัพย์ 396 ลบ.

WICE แจง 3 ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่ม “คงสุนทร-ตันติกุลสุนทร” ขายบิ๊กล็อต 45 ล้านหุ้น สัดส่วน 6.90% ให้ “พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี” 27 ล้านหุ้น-“กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์” 18 ล้านหุ้น


นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)  หรือ WICE เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการขายหุ้น WICE ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big lot) จำนวน 45 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 6.90% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.80 บาท คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายจำนวน 396 ล้านบาท

โดยธุรกรรมดังกล่าวกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยนางอารยา คงสุนทร,นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร ได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ ประกอบด้วย น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี  ซื้อหุ้นจำนวน 27 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 4.14% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และนายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ซื้อหุ้นจำนวน 18 ล้านหุ้นหรือ 2.76%

ทั้งนี้กลุ่มนักลงทุนดังกล่าว ต้องการลงทุนระยะยาวกับหุ้นบริษัท เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ และ แนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทั้งต้องการร่วมเป็นพันธมิตรในการต่อยอดธุรกิจ ขยายเครือข่ายงานด้าน โลจิสติกส์ร่วมกันในอนาคต เสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทและรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นบิ๊กล็อตในครั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด และ บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินงานตามแผนธุรกิจ รวมถึงมุ่งมั่นสร้างผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายหลังการขายหุ้น นายชูเดช คงสุนทร กลุ่มครอบครัวคงสุนทร และ ตันติกุลสุนทร จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีอำนาจในการบริหารงาน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 53.36% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

Back to top button