HSI July 21 เน้นสถานะทางฝั่ง Call DW เพื่อเก็งกำไรรีบาวด์

ตลาดมีความผันผวนมากในช่วงนี้ โปรดระมัดระวัง และควรบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Jul 21) 12 .. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ เก็งกำไรรีบาวด์ Long Call กรอบการเทรด 26,860 – 29,055 จุด

แนวต้าน 28,000 จุด แนวรับ 27,500 / 27,250 จุด

Trailing Start 28,017 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – JUL 21) ตลาดมีความผันผวนมากในช่วงนี้ โปรดระมัดระวัง และควรบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ยังคงภาพแนวโน้มขาลงชัดเจน และฝั่ง Long Put ได้เปรียบอยู่ แต่แรงกระทำทางฝั่งซื้อพยายามตีกลับ เบื้องต้นคาดหวังได้เพียงการรีบาวด์จากการที่ราคาย่อลงมามากเท่านั้น กลับมาเน้นสถานะทางฝั่ง Long Call เพื่อเก็งกำไรรีบาวด์

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: เก็งกำไรรีบาวด์ สั้น ๆ จากการที่ราคาย่อตัวลงมามาก Long Call โดยใช้บริเวณแนวรับ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: ทุกครั้งที่ราคาเกิดการรีบาวด์ รอสัญญาณการกลับตัวลงของแท่งราคา เก็งกำไร Long Put โดยใช้บริเวณแนวต้าน หรือ Trailing Start ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW (Bullish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28C2108E 0.60 17.8 0.04
HSI28C2107A 0.38 27.9 0.04
HSI28C2108G 0.17 23.0 0.01
Put DW (Bearish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28P2107A 0.60 21.4 0.05
HSI28P2107B 0.21 27.1 0.02
HSI28P2108H 0.38 15.6 0.02
ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button