“กังวาล กุศลธรรมรัตน์” ลาออกกรรมการตรวจสอบ IRCP

“กังวาล กุศลธรรมรัตน์” ลาออกกรรมการตรวจสอบ IRCP มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.64 แต่คงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่


บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP ขอแจ้งให้ทราบว่า นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ยังคงดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอยู่

Back to top button