SPRC ไตรมาส 2 กำไรหด 32% หลังปริมาณการกลั่นลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

SPRC ไตรมาส 2 กำไรลด 32% เหลือ 773.42 ลบ. จากปีก่อนกำไร 1.14 พันลบ. หลังปริมาณการกลั่นลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม


บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลง เนื่องจากถึงแม้ว่ารายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน แต่ SPRC มีปริมาณการกลั่นต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นนเนื่องจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน

Back to top button