“วศิน เดชกิจวิกรม” ขายหุ้น SOLAR เกลี้ยงพอร์ต 6.07%

“วศิน เดชกิจวิกรม”เทกระจาดขายหุ้น SOLAR ทั้ง 6.0647% เหลือถือ 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR โดยนายวศิน เดชกิจวิกรม ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.0647% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

Back to top button