STGT ตั้ง “SRI TRANG GLOVES (SINGAPORE)” ลุยขาย-วิจัยถุงมือยาง รองรับธุรกิจขยายตัว

STGT ตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์ “SRI TRANG GLOVES (SINGAPORE)” จัดจำหน่ายถุงมือยาง และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) รองรับธุรกิจขยายตัว


บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ SRI TRANG GLOVES (SINGAPORE) PTE. LTD. ดำเนินธุรกิจัดจำหน่ายถุงมือยาง และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

Back to top button