TPCH อุทธรณ์โรงไฟฟ้าชุมชนผ่านอีก 1 โครงการ ลุ้นผลรอบสุดท้าย 23 ก.ย.นี้

TPCH เผย “ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล” ผ่านเกณฑ์พิจารณาอุทธรณ์โรงไฟฟ้าชุมชนอีก 1 โครงการ กำลังผลิต 3MW รวมรอบแรกเป็น 10 โครงการ ขนาดกำลังผลิตรวม 38MW รอลุ้นผลรอบสุดท้าย 23 ก.ย.นี้ คาดหนุนกำลังผลิตปี 66 เข้าเป้า 250MW


นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH  เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทย่อยของ TPCH ได้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เพิ่มจำนวน 1 โครงการ บริหารโดย บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ สตูล จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์  ประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ

การที่โรงไฟฟ้าชุมชนของบริษัทฯ ผ่านการยื่นอุทธรณ์ฯ เพิ่ม ทำให้บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนสามารถผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบแรกรวมเป็น 10 บริษัท จากเดิม 9 บริษัท และในขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการรอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 นี้นางกนกทิพย์กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ TPCH  กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา 9 บริษัท กำลังการผลิตรวม 35 เมกะวัตต์ ในรอบแรก ประกอบด้วย โครงการผลิตประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลบริหารโดย 1.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 9 จำกัด จังหวัดกระบี่, 2.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 10 จำกัด จังหวัดนราธิวาส, 3.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 11 จำกัด จังหวัดนราธิวาส, 4.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 14 จำกัด จังหวัดนราธิวาส, 5.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 15 จำกัด จังหวัดนราธิวาส, 6.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 18 จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร, 7.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 19 จำกัด จังหวัดอุดรธานี 8.บริษัท แม่วงศ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดตาก และ 9.โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ บริษัท พี พี แอล พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดกระบี่

การที่โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ TPCH ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิค ทั้งในรอบแรก และการยื่นอุทธรณ์ รวมแล้ว 10 บริษัท ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 38 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการมีกำลังการผลิตในมือ ทั้งโรงไฟฟ้าชีวภาพและชีวมวลรวม 250 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 โดยในปีนี้คาดว่าจะมีกำลังผลิตรวมอยู่ที่ 119 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีการเข้าร่วมประมูลโครงการของภาครัฐ และเข้าไปศึกษาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องนายเชิดศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน TPCH มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้ว  10 แห่ง กำลังการผลิตรวม 109 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมที่จะ COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564

Back to top button