CHO เซ็น MOU ร่วมมือ AJA ศึกษาโครงสร้างชิ้นส่วน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า”

CHO ลงนาม MOU ความร่วมมือกับ AJA ลุยศึกษาโครงสร้างชิ้นส่วนประกอบและราคาของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หวังลดต้นทุนการผลิต คาดชัดเจนภายในปีนี้


บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ระบุว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เพื่อทำการศึกษาโครงสร้างชิ้นส่วนประกอบและราคาของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความเป็นไปได้ที่จะผลิต ประกอบ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน หรือบางส่วน และตัวแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดต้นทุนของการจัดสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในการจำหน่ายและให้ลูกค้าได้ใช้บริการหลังการขาย

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้เป็นเพียงความร่วมมือ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2564 นี้ หากโครงการนี้ไม่สามารถจัดทำให้สำเร็จได้ ข้อตกลงฉบับนี้เป็นอันเลิกกันจะไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใด

Back to top button