ตลท. จับ 3 หุ้นติด Cash Balance เริ่ม 20 ก.ย.นี้

ตลท. จับ 3 หุ้น ACC-SECURE-THMUI เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Cash Balance เริ่ม 20 ก.ย.-29 ต.ค.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC, บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) หรือ SECURE และบริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ THMUI มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2564 สิ้นสุดวันที่ 29 ต.ค. 2564

Back to top button