PTT ผนึก “Tokyo Gas” ลุยบริการปรับปรุงเครื่องจักร-จัดหาเชื้อเพลิง

PTT ผนึก “Tokyo Gas” ตั้ง “บจ.พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค” ลุยบริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร-จัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งว่า คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTT ถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษัท พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค จำกัด (Optec) โดยร่วมทุนกับบริษัท Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES) บริษัทย่อยที่ Tokyo Gas Co., Ltd. ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60 ล้านบาท โดย SMH และ TGES ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ต.ค.2564

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2564 และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาส 1/2565

 

 

Back to top button