GUNKUL แจ้งข่าวดี “จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง” คว้าไลเซ่นส์นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง

GUNKUL เผยข่าวดี บริษัทย่อย “จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง” ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจาก อย. พร้อมเดินหน้าขอใบอนุญาตอื่น ๆ หนุนแผนธุรกิจกัญชงเต็มสูบ


บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปแล้วนั้น

ล่าสุดทางสำนักงาน อย.อนุมัติใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาตที่ กท 39/2564 (น) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยประเภทของกัญชงที่ขออนุญาตนำเข้าคือ เมล็ดพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทจะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปแผนธุรกิจกัญชงที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ต่อไป

Back to top button