SEAFCO รับทรัพย์ 133.62 ลบ. หลังคว้างาน “เสาเข็มเจาะแบบกลม” 3 โครงการ

SEAFCO มือขึ้นคว้า 3 โครงการในเดือนต.ค.64 มูลค่า 133.62 ลบ. เป็นงานเสาเข็มเจาะแบบกลม ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2, โครงการอาคาร P5 และฟอรั่ม  รวมถึงโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย


บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO เปิดเผยว่า ทางบริษัทรับงาน 3 โครงการใหม่ในเดือนตุลาคม 2564 โดยรวมค่างานก่อสร้างยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินประมาณ 133.62 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นโครงการดังนี้ (1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคารพักอาศัย แปลง (D1) อาคาร D1) ถ.มิตรไมตรี กทม. เป็นงานเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bored Pile) ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE เริ่มดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564

ตามด้วย (2) โครงการอาคาร P5 (บางส่วน) และฟอรั่ม (3 ต้น) สำหรับโครงการ วัน แบงค็อก ถ.วิทยุ กทม. เป็นงานเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bored Pile) รวมค่าวัสดุ ของบริษัท วัน แบงค็อก จำกัด เริ่มดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564

ขณะที่ (3) โครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย (งานเสาเข็มเจาะ) ถ.เจริญนคร กทม. เป็นงานเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bored Pile) ไม่รวมค่าวัสดุ ของ PLE เริ่มดำเนินงานเดือนตุลาคม 2564

 

Back to top button