เช็กเลย! ตลท.จับ 7 หุ้น – 4 วอแรนต์ติด “แคชบาลานซ์” พ่วงขยายเวลา HPT – WIN

เช็กเลย! ตลท.จับ 7 หุ้น – 4 วอแรนต์ติด “แคชบาลานซ์” มีผล 25 ต.ค. - 03 ธ.ค.64 พ่วงขยายเวลาแคชระดับ 2 ของ HPT – WIN มีผล 25 ต.ค.  - 12 พ.ย.64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF, บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 หรือ BROOK-W5, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 หรือ BROOK-W6, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 หรือ BROOK-W7

รวมถึงบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO, บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KKC, บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ MORE-W2, บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI มีผลตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 – 03 ธ.ค. 2564

พร้อมขยายช่วงดำเนินการ บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HPT และ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIN โดยมีผลตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 – 12 พ.ย. 2564

ส่วนระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ AJA-W3 มีผลตั้งแต่ 25 ต.ค. 2564 – 03 ธ.ค. 2564

Back to top button