“ทริสฯ” อัพเครดิต BCH แตะ “A” สะท้อนการเงินแกร่ง

“ทริสฯ” เพิ่มอันดับเครดิต BCH สู่ระดับ “A” จากเดิม “A-“ สะท้อนการเงินแกร่ง จากฐานรายได้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการทำกำไรเติบโตดี พร้อมเปลี่ยนแนวโน้มเป็น “Stable” หรือ "คงที่"


บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท บางกอก เชนฮอสปิทอล  จำกัด (มหาชน) หรือ BCH เป็นระดับ “A” จาก “A-”  และเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นของบริษัท โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่มาจากผลการดำเนินงานที่เข้มแข็งจากการมีฐานรายได้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง

โดยอันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทในการให้บริการคนไข้ 2 กลุ่มหลัคือกลุ่มคนไข้ที่ชำระเงินสดซึ่งมีรายได้ระดับปานกลางและกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตลอดจนการมีหนี้สินในระดับปานกลางและสภาพคล่องที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งในการให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ที่ชำระเงินสดและกลุ่มคนไข้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมทั้งยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้

ขณะที่ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงได้หากบริษัทมีผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่ถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทสามารถขยายฐานรายได้และกระแสเงินสดได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้

Back to top button