RPH กำไร Q3 โตสนั่น 6 เท่าตัว! แตะ 145 ลบ. หลังรายได้รักษาโควิด-Hospitel หนุน

RPH อวดกำไร Q3 โตสนั่น 6 เท่าตัว! แตะ 145 ลบ. จากการเพิ่มขึ้นของรายได้รับรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และจากการเปิด Hospitel หลายแห่ง หนุน


บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3  และงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลขยับขึ้นมาอยู่ที่ 424.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.78% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 195.91 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 145.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 608.09% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 20.51 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากโรงพยาบาลได้รับรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 เพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้เพิ่มพื้นที่ให้บริการเพื่อรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยการเปิด Hospitel หลายแห่ง

ส่วนผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลขยับขึ้นมาอยู่ที่ 813.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.87% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 573.69 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 178.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230.43% จากงดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 53.94 ล้านบาท

โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยเกิดจากโรงพยาบาลได้รับรักษาผู้รับบริการจากการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และจากการเปิด Hospitel หลายแห่ง จึงทำ ให้โรงพยาบาลมีพื้นที่ให้บริการได้มากขึ้น ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

 

 

Back to top button