INTUCH เล็งเปิด “ยุทธศาสตร์” ลุยธุรกิจต้นปี 65 จับตาแผน “ซินเนอร์ยี่” กลุ่ม GULF

INTUCH เตรียมเปิดแผนลงทุนปี 65 ช่วง ก.พ. นี้ เป็นที่น่าจับตาถึงแผนการซินเนอร์ยี่ร่วมกับกลุ่ม GULF หลังเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่


นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สาวนงานบริหารการลงทุน และการลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เปิดเผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทผ่านงาน Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 พ.ย.64 ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิจำนวน 2,662 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน แต่ลดลลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของสวนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้นจากการรับมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564

ทั้งนี้ INTUCH มีกําไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 8,136 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เนื่องจากส่วนแบ่งกําไรจากเอไอเอสและไทยคมลดลง โดยส่วนแบ่งกําไรจากเอเอสลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากมีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการแข็งค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเงินบาทเป็นหลัก นอกจากนี้ เอไอเอสยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังของผู้บริโภค อันเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยืดเยื้อ

อย่างไรก็ตาม เอไอเอสยังคงเน้นการลงทุนในโครงข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีการใช้งบลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ที่ประมาณ 18,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในการให้บริการ 5G โดยมีลูกค้าในปัจจุบันที่ประมาณ 1.5 ล้านราย

ขณะที่ไทยคมมีส่วนแบ่งผลกำไรลดลงร้อยละ 72 เหตุผลหลักเนื่องจากการรับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชยในไตรมาสที่ 2/2563 ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าว สวนแบ่งผลกําไรปกติยังคงปรับลดลงเนื่องจากลูกค้าบางรายได้ลดการใช้งานดาวเทียม ทั้งดาวเทียมแบบทั่วไปและดาวเทียม บรอดแบนด์ รวมทั้งการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากแอลทีซีเพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแผนการลงทุนในปี 2565 ขณะนี้บริษัทอยู่ในช่วงพิจารณาทำแผน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดเผยได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งอาจจะได้เห็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ร่วมถึงในการทำงานร่วมกันกับผู้ถือหุ้นใหม่อย่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นกัน

Back to top button