รายได้ก่อสร้างเพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด ดันงบ PSTC งวด 9 เดือนพลิกกำไร 69.10 ลบ.   

รายได้ก่อสร้างเพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด ดัน PSTC งวด 9 เดือน พลิกกำไรอยู่ที่ 69.10 ลบ. จากปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1,064.30 ลบ.


บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดังกล่าวบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 10.79 ล้านบาท ลดลง 32.85% เมื่อเทียบจากงวดเดียวปีก่อนมีกำไรสุทธิ 16.08 ล้านบาท ขณะที่ส่วนงวด 9 เดือน บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ 69.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 1,064.30 ล้านบาท

สำหรับในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ที่พลิกมีกำไร เนื่องจาก รายได้จากการก่อสร้าง สูงขึ้นจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ให้ลูกค้าในธุรกิจพลังงานเป็นไปตามแผนงานและมีการทยอยรับรู้รายได้ในระหว่างปี และมีการดำเนินการที่ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 135 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 52.70 ล้านบาท หรือ 28.1% เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า, ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และค่าใช้จ่ายเกี่ยวพนักงานที่ลดลง

รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวน 55.50 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 35.60 ล้านบาท หรือ 39.09% เป็นผลจากชำระเงินกู้ยืมระยะยาวของโรงไฟฟ้าบางส่วนคืนครบจึงทำให้มีดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง รวมทั้ง การลดการใช้วงเงินเกินบัญชีและการบริหารเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Back to top button